МОСТЪТ

Днешното е мостът
между минало и бъдеще.
Без него вечно ги разделя
реката на времето...

Категория: