РАВНОДУШНИТЕ

Равнодушните са по-лоши от враговете.
Дори враговете бранят нечие общо добро,
а равнодушните - само своето...

Категория: