БРАТСКА ПОМОЩ

Бедняк един, окъсан, гладен, прашен
напразно молел сетна помощ от богат,
но легнал после болен богаташът
и спомнил си, че бедният му казал "брат"...

Категория: