СЛУГА И ГОСПОДАР

Слуга на младини
и цар на старини,
не цар на младини
и роб на старини.
Богат или клошар,
честит или в беди,
слуга и господар
на себе си бъди!

Категория: