НИЩО И НЕЩО

Който няма страх от нищо,
мисли се за страшно нещо...

Категория: