ЩАСТИЕ

При истинското щастие
не е истинска раздялата...

Категория: