ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

Животът е оборотът,
а не жаждата за печалбата.

Категория: