СКИТАТ НЕМИЛИ-НЕДРАГИ ЗАРАДИ ЧУЖДИ ОБЛАГИ

Ограбването ражда прогонването,
а последното - изчезването на народното!
/Важи за България и за други страни/...

Категория: