КОЛКОТО - ТОЛКОВА

Който знае,
не винаги може,
но който може,
винаги знае.

Категория: