ПРИЯТЕЛСТВОТО

Приятелството е като творчеството,
не като парите: важно е качеството,
а не количеството...

Категория: