ГЛУПОСТТА

Глупостта не блести, а крещи,
заблуждавайки слепите...

Категория:

Comments

По Angel Popov - „ ГЛУПОСТТА -

Глупостта не блести, а крещи,
заблуждавайки слепите...“ :

Заблуждавайки
слепите, глупостта не
блести, а крещи...

..........................................

Крещи глупостта,
а не блести, слепите
заблуждавайки...

Благодаря за находчивите хайку, rhymefan! Може би първото е по-логично и по-изразително...

Pages