ДЕТСКОТО

Загубвайки детското,
забравяме замисъла:
да бъдем естествено,
а не причинно щастливи...

Категория: