СРОК НА ГОДНОСТ

Всичко има срок на годност,
но продължава при всяко
освобождаване от отговорност.

Категория: