МИСЪЛТА

Не е страшно копирането
на нечия хубава мисъл,
страшно е заглушаването
на нашата вярна мисъл.

Категория: