ДОБРО И ЗЛО

Правейки добро,
намалява злото.
Двете са отвън,
но и вътре в нас.
"Господ е Любов!"

Категория: