ДОБРО И ЛОШО

Доброто е добро за добрите
и лошо за лошите,
а лошото е лошо за добрите
и добро за лошите...

Категория: