ДОБРИТЕ

Добрите забравят доброто,
но доброто помни добрите...

Категория: