СКРОМНОСТТА

Скромността не е звезда,
а вечерен свод, на който
блестят звездите ярко...

Категория:

Comments

По Angel Popov - „СКРОМНОСТТА -

Скромността не е звезда,
а вечерен свод, на който
блестят звездите...“ :

Скромността не е
звезда, а свод вечèрен
и звездоблестящ!!!

Pages