ЗАВИСТТА

Не завиждайте и не ламтете,
а виждайте и ценете
великата красота на света,
която стига за всички...

Категория: