ВЯРАТА

Вярата само в нас
ни прави самоуверени,
а вярата и в ближните
ни прави уверени.

Категория: