АЛЧНОСТ И ЖЕСТОКОСТ

Завистливият е посредствен,
посредственият - завистлив.
Такъв е алчният и жестокият...

Категория: