ОЦЕНЯВАНЕ

Който се подценява,
сам се обезценява,
а който се надценява,
сам се обезличава.

Категория: