ВРЕМЕТО

Беше времето на бирника,
после беше на престъпника,
времето Андрешково сега е...

Категория:

Comments

По Angel Popov - „ВРЕМЕТО -

Беше времето на бирника,
после беше на престъпника,
сега е времето Андрешково...“ :

беше времето на бирника
после беше на престъпника

.........................................................................

времето Андрешково сега е

Благодаря за корекцията, rhymefan! По-добра е като ритъм, смисъл, елегичност...

Pages