ЦЕНАТА

Под небесата
най-скъпа е цената
на Свободата...

Категория:

Comments

по Angel Popov - „ЦЕНАТА -

Под небесата
най-скъпа е цената
на свободата...“ :

под небесата
цената най-скъпа е
на Свободата

Добър акцент! Благодаря!

И аз благодаря, господин Попов!

Просто в съзнанието ми се е вгнездил Омировият хексаметър -
„Музо, възпей оня гѝбелен гняв на Ахѝла Пелèев...“ и т.н.
И някак от само себе си Вашата творба, която е в рамка на „хайку“, и мелодиката на Омировия хексаметър се обединиха.

Аз също помня този знаменателен Омиров стих. Неговата мелодика и напевност са в тон с епичните велики герои и събития, които Омир възпява. В едно стихотворение дори си позволих да поставя Ахил като един от основните стожери на нашата тракийско-българска история.
Ахил и Спартак са чедата,
що тежкият жребий надви,
но после обкичи съдбата
бунтовните техни глави.
Благодаря още веднъж, rhymefan!

Допуска се, че
Тàмирис от Тракия
бил всъщност Òмир...

Твърди се, че Омир е тракиец и дори Тамирис...
Слепият Омир
видя мирът, а други
зрящи - войната...

Pages