СЛУГАТА - ГОСПОДАР

Парата е слуга
на производството,
а не обратното,
както е сега...

Категория: