СПОМЕНЪТ

Не всичко минало е спомен,
а само, което е заслужило...

Категория:

Comments

По Angel Popov - „СПОМЕНЪТ -

Не всичко минало е спомен,
а само, което е заслужило...“ :

Спомен не всичко
минало е, а само
заслужилото...

Благодаря за изразителното пестеливо хайку, rhymefan!

Pages