ОБЩУВАНЕ

Сърдечното чуване
е човечно общуване...

Категория:

Comments

Подкрепям, rhymefan! Коментирах другаде, ще коментирам и тук. Не съм привърженик на Марксовата "Диктатура на пролетариата", противопоставила работници на интелигенция и предприемачи, за да скрие ролята на финансовия капитал, довела много страни по света до неефективна икономика, но денят е славен заради победата над фашизма и в България...
/ Отнася се за "Днешният ден", rhymefan, но излезе по невнимание тук/

Pages