ГОСТОПРИЕМСТВО

Любовта идва, когато е добре дошла
и си отива, когато стане нежелана...

Категория: