ВРЕМЕТО

Не е загубено времето,
загубваме и намираме
себе си и други в него...

Категория: