СВИДЕТЕЛИ

За всичко има свидетели,
за лъжата - кошаревски,
а за истината като Левски...

Категория: