ПАМЕТ

Злото не помни
даже злините,
а доброто помни
само добрите.
Затова са бедите.

Категория: