МЕРИЛОТО

Мерило не е правният,
а правдивият аршин...

Категория: