МЯРА СПОРЕД МЯРА

Бъди добър с добрите
и справедлив със злите.

Категория: