СПАСИТЕЛЯТ /по rhymefan/

Любов донесе
Човекоспасителят
и бе разпънат...

Категория:

Comments

От страх разпънали Исуса,
а после Бог го възкресил,
но пак стои до днес въпроса:
защо невинен разпнат бил?

Pages