ХУМОРЪТ

Който граби безгрижния смях
мрази волния хумор от страх...

Категория: