СЪРДЕЧНОСТ

Човекът е човечен
когато е сърдечен
и става безчовечен
щом стане безсърдечен.

Категория: