ПРИЯТЕЛИ

Лошите също имат приятели и неприятели,
но неприятелите са повече отколкото при добрите,
защото и приятелите са такива...

Категория: