РАЙ И АД

Прилича на рай
всяко кътче, което
ни радва безкрай.

Прилича на ад
всяка крепост, която
е мутро-палат...

Категория:

Comments

стихът мерило
е за красотата и
за грозотата

Благодаря за пределно ясното и точно хайку, rhymefan!
Не бих могъл да изразя по-ясно и точно какво се опитах
да изразя с тези две тристишия. Раят и адът са край нас
и вътре в нас. Прекрасната природа, децата и добрите
хора са истинският рай на земята. За адът знае всеки...

Pages