РАЗСЪДЪКА

Използването на разсъдъка зависи
от предлагането, но и от търсенето.

Категория: