ЛОТАРИЯ

Прилича днес България
на дяволска лотария:
печелят все крадливите
за сметка на правдивите.

Категория: