(***), Оджими Соко - превод от английски и от немски език

красотата на
снега ... на минувача
стъпките ломят

Категория:

Comments

Красотата понякога е толкова крехка, rhymefan! Трябва да внимаваме, за да не бъде разрушена! Може би вместо "ломят" може да се използва "рушат"? Освен ако не е замръзнал снегът...Във всеки случай много изразително хайку!

Благодаря за споделянето , господин Попов . Имах визия и за "рушат" . На английски език е използувано "disturbing " , на немски език - " stören " .Точният превод е "преча" ,
"смущавам" , но се нарушава ритмиката . Реших да наблегна на "красотата" . Тогава според мене "ломят" има по-голяма сила от "рушат" , а и е по-малко "тъжен" . Но всеки има право на тълкуване . Предлагам и още един вариант , малко по - дълъг от традиционното хайку :

на красотата
на снега посягат стъпките
на минувач

Труден е пътят към съвършенството, rhymefan! Дори да не бъде постигнат най-верния израз ползата е докосването до толкова различни нюанси на нещата в нас и край нас. Сигурно затова на запад има лекции и цели курсове по творческо мислене. Според мен творчеството, разглеждано в най-широк смисъл, е гаранция за развитието и спасението на човечеството. Под различна форма то е заложено във всяко човешко същество.
Снегът отъпкан
забрави красотата
на снежинките...

Pages