ПЪЛНА ПРОМЯНА

До вчера бе крадец,
но днеска е светец,
щом стана големец!

Категория: