БОРБАТА

Доброто не винаги злото побеждава,
но винаги вяра и оптимизъм внушава.
Общувай с добрите, за да побеждава!

Категория: