ЗДРАВЕТО

И здравето стана пазарна стока:
колкото се увеличава търсенето,
толкова се увеличава поскъпването.

Категория: