МЯСТО ПОД СЛЪНЦЕТО

Всеки има място в живота,
ако сам си тегли хомота...

Категория: