ПРИНОСЪТ

Принос в земната история
даде днешната България:
към арабската миграция
и световна конспирация
вписа нашта плутокрация
гранатометна демокрация!

Категория: