СВОБОДАТА

Свобода за лекарства има,
но липсват
лекарства за свободата...

Категория: