БОГАТСТВОТО

Има добро и зло богатство. Първото /изключението/ е от творчество и труд, а второто /правилото/ - от грабежи и убийства. Първото стимулира, а второто демонизира човека. Проблемът е правилото да стане изключение, а изключението - правило...

Категория: