КОЛАНЪТ

Колко още да затягаме колана?
За нова дупка място не остана!...

Категория: