СЛАБИ И СИЛНИ

Слабите обединени
са по-силни от
силните овластени...

Категория: